- 

2019 ACI Asia-Pacific/World General Assembly

AsiaWorld-Expo Hong Kong International Airport, Hong Kong
香港Hong Kong
AsiaWorld-Expo Hong Kong International Airport, Hong Kong

グローバルイベントとアジア太平洋イベントの両方を組み合わせた2019 ACI Asia-Pacific/World General Assemblyは、2019年のアジアにおける最大規模のイベントのひとつです。

2019 ACI Asia-Pacific/World General Assembly

詳細はイベント主催者ページをご覧ください。

イベントページに進む